Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 4 REKRUTACJA - Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy

4 REKRUTACJA

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza do udziału w projekcie:  „Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy”

zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 15 – 17 kwiecień 2024r. w godzinach 8.00-15.00

w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13/3, piętro 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • Pracownicy zagrożeni zwolnieniem
  • Pracownicy przewidziani do zwolnienia
  • Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Osoby odchodzące z rolnictwa
  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
  • w wieku od 15 do 89 lat

Rekrutacja do projektu „Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy”,  prowadzona jest w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

*O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej