Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla niepełnosprawnych - Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynków znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystają gabloty, reklamy, elementy dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlokalizowana jest winda oraz podjazd a schody zaopatrzone są w balustrady i poręcze. We wszystkich budynkach znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.

Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

z wykorzystaniem telefonu 535-191-921, 574-084-886 (również SMS);

e-maila: a.osika@spoldzielniaserwis.pl ; j.wec@spoldzielniaserwis.pl

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

https://fb.me/SpoldzielniaSocjalnaSerwis
https://m.me/SpoldzielniaSocjalnaSerwis

oraz osobiście w Biurze Projektu w Tarnowie, ul. Krakowska 13/3.