Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Formy wsparcia - Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe,
 • stypendium stażowe – ok. 2864,04 zł brutto,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe ok. 15,36 zł brutto,
 • wsparcie doradcze: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne,
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na wsparcie,
 • wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osoba wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.
 • Usługi szkoleniowe i konsultacje przed założeniem działalności gospodarczej
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy
 • Subsydiowane zatrudnienie

REGULAMIN:

HARMONOGRAM WSPARCIA: